tajemnica adwokacka

Czym jest tajemnica adwokacka?

Posted

Tajemnica adwokacka stanowi fundamentalną zasadę w pracy każdego adwokata, będącą wyrazem demokratycznego państwa prawa, w którym szanowane są prawa i wolności obywatelskie. Podstawowa definicja głosi, że tajemnica adwokacka jest obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym adwokat dowiedział się w trakcie udzielania pomocy prawnej. Zasady jej obowiązywania regulują różnorodne akty prawne, z którym najważniejszym pozostaje […]

Prawa i obowiązki świadka w sądzie

Posted

Każdy z nas może otrzymać wezwanie, by stawić się w sądzie w charakterze świadka. Nawet jeśli nie widzieliśmy zdarzenia rozpatrywanego w ramach procesu na własne oczy, możemy posiadać informacje, które będą dla wymiaru sprawiedliwości niezwykle cenne. Wezwanie rodzi zwykle wiele pytań. Jakie są obowiązki świadka? Czy można odmówić składania zeznań? Jakie prawa ma świadek w […]

Działalność sądów - Temida

Działalność sądów w czasie epidemii

Posted

Pandemia zmieniła wiele obszarów naszego codziennego życia. Wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania firm, sklepów czy urzędów. Do obostrzeń i ograniczeń zaadaptować musiały się również sądy. W połowie marca 2020 roku zdecydowano o tym, że przed wymiarem sprawiedliwości prowadzone będą wyłącznie sprawy pilne. Po kilku tygodniach, gdy pandemia nieco zwolniła, sądy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa […]