tajemnica adwokacka

Czym jest tajemnica adwokacka?

Posted

Tajemnica adwokacka stanowi fundamentalną zasadę w pracy każdego adwokata, będącą wyrazem demokratycznego państwa prawa, w którym szanowane są prawa i wolności obywatelskie. Podstawowa definicja głosi, że tajemnica adwokacka jest obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym adwokat dowiedział się w trakcie udzielania pomocy prawnej. Zasady jej obowiązywania regulują różnorodne akty prawne, z którym najważniejszym pozostaje […]

Rozwód – od czego zacząć? Podpowiadamy

Posted

Faktyczny rozpad małżeństwa nie oznacza jego kresu w sensie prawnym. Z drugim z tych zjawisk mamy do czynienia dopiero wówczas, gdy uprawomocni się wyrok rozwodowy. Jest on wydawany przez sąd po przeprowadzeniu postępowania, które rozpoczyna złożenie pozwu. Dokument ten – podobnie, jak całe postępowanie – musi zostać odpowiednio przygotowany, z uwzględnieniem wszystkich przewidzianych przez prawo […]

Ile trwa rozwód? Podpowiadamy

Posted

Zgodnie ze statystykami każdego roku w Polsce rozwodzi się coraz więcej par. Sytuacja ta przekłada się na obciążenie pracą sądów zajmujących się rozpoznawaniem pozwów rozwodowych, a co za tym idzie – na coraz dłuższe trwanie spraw rozwodowych. Okazuje się jednak, że istnieją pewne sposoby, aby skrócić czas oczekiwania na prawomocny wyrok rozwodowy. Odpowiednie skorzystanie z […]

Jak złożyć wniosek o rozwód?

Posted

Statystyki są jasne: coraz więcej małżeństw się rozpada. To z kolei oznacza także wzrost liczby rozpatrywanych przez sąd spraw rozwodowych – w końcu uzyskanie wyroku rozwodowego to jedyny sposób na formalne zakończenie małżeństwa. Z tego względu warto znać najważniejsze kwestie związane z postępowaniem rozwodowym, które inicjuje przed sądem okręgowym pozew rozwodowy. Jak więc złożyć wniosek […]

Jak zrzec się spadku? Podpowiadamy

Posted

Odpowiedź na pytanie jak odrzucić spadek – bo tym w istocie jest jego zrzeczenie się – ma ogromne znaczenie dla wielu spadkobierców. W końcu nie zawsze informacja o tym, że zostaliśmy powołani do dziedziczenia powoduje radość z powodu możliwości przejęcia sporego majątku. Wystarczy, że w skład spadku wchodzą długi, a wartość masy spadkowej nie pozwala […]

Spadek po rodzicach – najważniejsze zasady dziedziczenia

Posted

Dziedziczenie po rodzicach jest najbardziej typowym przykładem spadkobrania. Dzieje się tak, bo najczęściej zdarza się, że rodzice umierają wcześniej, niż dzieci. Z tego względu zarówno sądy, jak i notariusze przeważnie procedują właśnie tego rodzaju sprawy. Jednocześnie praktyka pokazuje, że powodują one cały zestaw różnorodnych trudności. Znajomość podstawowych zasad, na jakich dzieci dziedziczą po swoich rodzicach […]

Rozwód z orzeczeniem o winie – na co się przygotować?

Posted

Orzeczenie o rozwodzie przez sąd następuje w dwóch trybach: orzekania o winie oraz bez wskazywania strony winnej rozpadu pożycia małżeńskiego. Między tymi dwiema formami zachodzą znaczne różnice co do czasu trwania procedury rozwodowej i konsekwencji dla dalszego życia. Na próżno jednak szukać precyzyjnych zapisów ustawowych, które jednoznacznie określają przyczyny, dla których może być orzeczona wina. […]

Rozwód bez orzekania o winie – co warto wiedzieć?

Posted

Rozwód prawie zawsze należy do kategorii trudnych spraw. Podział majątku wspólnego, opieka nad dziećmi, ustalenie przyczyn rozpadu pożycia oraz – najczęściej – ogromne emocje łączące się właściwie z każdym z tych tematów, czynią sprawę rozwodową naprawdę skomplikowaną. Jednocześnie z jej znaczącym uproszczeniem mamy do czynienia wówczas, kiedy małżonkowie zdecydują się na rozwód bez orzekania o […]

zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Jak wygląda procedura i termin?

Posted

Po zawarciu związku małżeńskiego wiele osób decyduje się na zmianę swojego nazwiska. W Polsce zmiany tej częściej dokonują kobiety. Jeśli małżeństwo nie przetrwa próby czasu, zwykle pojawia się chęć powrotu do swojego wcześniejszego nazwiska. Nie jest to skomplikowana procedura, ale trzeba w niej zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad. Podpowiadamy, jak przeprowadzana jest zmiana nazwiska […]

płacenie alimentów

Jak określane są warunki płacenia alimentów?

Posted

Wokół tematu alimentów powstało w naszym kraju wiele mitów i niejasności. Szerokie grono osób często nawet nie jest świadome, że może ubiegać się o tego typu wsparcie. Wciąż też niestety dochodzi do sytuacji, w których obowiązek alimentacyjny nie jest przestrzegany. Wyjaśniamy na czym polega płacenie alimentów i jak określane są warunki tej materialnej pomocy. Podpowiadamy […]

Rozdzielność majątkowa w czasie separacji - kancelaria prawna

Jak wygląda rozdzielność majątkowa w czasie separacji?

Posted

W życiu każdego małżeństwa prędzej czy później przychodzi kryzys. Oczywiście większość z nich udaje się przezwyciężyć, jednak zdarzają się sytuacje, w których dalsze wspólne życie nie jest możliwe, bądź w których małżonkowie sami dochodzą do wniosku, że po prostu powinni się rozstać. Wówczas pojawia się myśl o rozwodzie – aczkolwiek należy pamiętać, że nie jest […]