Działalność sądów - Temida

Działalność sądów w czasie epidemii

Posted

Pandemia zmieniła wiele obszarów naszego codziennego życia. Wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania firm, sklepów czy urzędów. Do obostrzeń i ograniczeń zaadaptować musiały się również sądy. W połowie marca 2020 roku zdecydowano o tym, że przed wymiarem sprawiedliwości prowadzone będą wyłącznie sprawy pilne. Po kilku tygodniach, gdy pandemia nieco zwolniła, sądy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa […]

tajemnica adwokacka

Czym jest tajemnica adwokacka?

Posted

Tajemnica adwokacka stanowi fundamentalną zasadę w pracy każdego adwokata, będącą wyrazem demokratycznego państwa prawa, w którym szanowane są prawa i wolności obywatelskie. Podstawowa definicja głosi, że tajemnica adwokacka jest obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym adwokat dowiedział się w trakcie udzielania pomocy prawnej. Zasady jej obowiązywania regulują różnorodne akty prawne, z którym najważniejszym pozostaje […]