Kancelaria Dobrogoszcz

Usługi Prawne:

Zakres:

 • Prawo karne (w szczególności: obrona we wszystkich rodzajach postępowań karnych i dyscyplinarnych, reprezentacja pokrzywdzonego wraz z dochodzeniem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem , sprawy dotyczące postępowania wykonawczego takie jak: dozór elektroniczny, przedterminowe warunkowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary czy przerwa w wykonaniu kary);
 • Prawo rodzinne (w szczególności rozwody i separację, alimenty, kontakty z dzieckiem czy podział majątku wspólnego);
 • Prawo cywilne (w szczególności: sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych czy wypadków komunikacyjnych, sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy o ochronę prawa własności i posiadania, zniesienie współwłasności);
 • Prawo spadkowe (w szczególności: sprawy o zachowek, dział spadku czy stwierdzenie nabycia spadku);
 • Prawo gospodarcze (w szczególności: sprawy o zapłatę, windykacja należności, stała obsługa prawna przedsiębiorców);
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (reprezentacja pracownika lub pracodawcy);
 • Prawo administracyjne (w szczególności; odwołania od decyzji, skargi administracyjne).

Czynności:

 • Reprezentacja w postępowaniu przed sądem, prokuraturą, policją, organami administracji publicznej;
 • Porady prawne i sporządzanie opinii prawnych;
 • Stała obsługa prawna;
  Sporządzanie pism procesowych, umów, ugód, itp.

Podczas udzielania pomocy prawnej adwokat Adam Dobrogoszcz i adwokat Karolina Dobrogoszcz oraz osoby z nimi współpracujące kierują się zasadami etyki zawodowej oraz rzetelnością, przejrzystością oraz poufnością. Klienci na bieżąco informowani są o postępach w sprawie, a w ramach obsługi danej sprawy klienci mają możliwość stałego kontaktu z adwokatem.
Podkreślenia wymaga, iż Kancelaria współpracuje z doświadczonymi i dyspozycyjnymi prawnikami, co więcej zapewniamy współpracę ze specjalistami z wąskich gałęzi prawa, przez co świadczone usługi na rzecz naszych Klientów stoją na wysokim poziomie merytorycznym.

Polityka plików cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close