Kancelaria Dobrogoszcz

Prawo gospodarcze Płock

Prawo gospodarcze Płock – windykacja należności

Kancelaria Adwokacka Dobrogoszczzapewnia klientom kompleksową obsługę prawną z dziedziny, którą jest prawo gospodarcze. Jedna z usług, którą oferujemy w ramach tej gałęzi prawa to windykacja należności. Płock to miasto, w którym spotykamy się z klientami w celu omówienia współpracy.

Prawo gospodarcze Płock

Prawo gospodarcze to dział regulujący działalność gospodarczą. Obszar, który obejmuje, jest bardzo szeroki i można wyodrębnić w nim prawo gospodarcze publiczne oraz prywatne. Pierwsze z nich ustala miejsce państwa w gospodarce; koncentruje się na określeniu swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także na zasadach obrotu gospodarczego między państwem a przedsiębiorcą. Z kolei prywatne reguluje stosunki między przedsiębiorcami i konsumentami, a także pomiędzy samymi przedsiębiorcami. Nie istnieje kodeks prawa gospodarczego regulujący wszelkie normy prawne. Źródło tej gałęzi prawa to przede wszystkim kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych oraz prawo europejskie.

Obsługa podmiotów gospodarczych – prawo gospodarcze Płock

Sprawa gospodarcza rozumiana jest jako sprawa ze stosunków cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie obejmującym prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Łatwo więc zauważyć, że prawo gospodarcze w szerokim znaczeniu zajmuje się sprawami o charakterze cywilnym. Mają w nich udział przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej. Nasza Kancelaria oferuje szeroko rozumianą pomoc prawną, nie tylko w zakresie spraw typowo cywilnoprawnych, ale także w ramach postępowań rejestrowych. Ponadto, w zakresie prawa gospodarczego zapewniamy szeroko rozumianą poradę prawną dla firm.

Prawo gospodarcze Płock

Nasza kancelaria udziela praktycznego wsparcia zarówno w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i przy rozwiązywaniu ewentualnie powstałych sporów. Dzięki szerokiemu doświadczeniu w prowadzeniu wszelkiego typu spraw gospodarczych przedsiębiorców, adwokaci naszej Kancelarii, mogą zaoferować swoim Klientom gwarancję powodzenia. Charakterystyczne dla wspomnianej gałęzi prawa jest to, iż reguluje ją wiele aktów prawnych, a jej zakres jest niezwykle szeroki. Ponadto, w Polsce, co roku wprowadzane są nowe przepisy, które każdy przedsiębiorca ma obowiązek spełniać. W efekcie tego, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą obarczona jest szeregiem obowiązków oraz ryzyk prawnych, wynikających zarówno z przepisów ogólnych, jak i przepisów specyficznych obejmujących swoim zakresem konkretny rodzaj biznesu.

Prawo gospodarcze Płock – Windykacja należności prowadzona przez kancelarię Dobrogoszcz

Windykacja należności ma na celu dochodzenie roszczeń za pomocą środków wyodrębnionych w przepisach. Może odbywać się na drodze przedsądowej bądź w formie postępowania sądowego, a także egzekucyjnego. W postępowaniu przedsądowym dążymy do polubownego rozstrzygnięcia sporu dłużnika, negocjujemy i wzywamy do dobrowolnej zapłaty należności. Gdy te działania nie przynoszą efektów, nadchodzi czas na wniesienie pozwu do właściwego sądu. Wówczas rozpoczyna się etap sądowy, w którym uzyskuje się wyrok lub nakaz zapłaty. Ostatni punkt to postępowanie komornicze, w którym zajęty zostaje majątek dłużnika, aby zaspokoić interesy wierzyciela.

Do naszych zadań należy skuteczne zabezpieczenie interesów klientów. Monitorujemy również przebieg postępowania egzekucyjnego i kontrolujemy czynności podejmowane przez komornika. Płock to miasto, w którym mieści siedziba naszej kancelarii, jednak współpracujemy z klientami również z innych części kraju, dlatego w razie pytań związanych z obszarem prawa gospodarczego, prosimy o kontakt.

Polityka plików cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close